Coaching brengt nieuwe perspectieven. De vragen die gesteld worden brengen beweging in denken en handelen.

Gericht op verbeteren van prestaties, succes en plezier in het werk. Aan de slag met competenties en vaardigheden.

 

Elke vorm van leiderschap begint met het leidinggeven aan eigen wijsheden. Bewust van eigen overtuigingen, waarden en normen. Bewust van eigen sterke en zwakke kanten en allergieën. Bewust van het eigen perspectief waaruit wordt gekeken en geoordeeld. 

Door bewust te worden van de eigen wijsheid wordt je minder onbewust geleid en ben je meer authentiek in het leidinggeven.

 

In coaching is er de ruimte om vrij te onderzoeken, sparren en met andere manieren van denken experimenteren, zonder het direct te hoeven weten.