Individueel zijn we een druppel, samen zijn we een oceaan. 

Ryunosuke Satoro

Teamontwikkeling

Teamontwikkeling is coaching waarbij het functioneren van het team centraal staat. Het ondersteunt in het ontwikkelproces, kan ingezet worden bij interne of externe crisis, ontevredenheid, conflict, voor effectievere communicatie of als teambuilding. 

Team coaching is een krachtig middel om een team optimaal te laten presteren, van effectief samenwerken en communiceren met plezier en enthousiasme naar resultaat en kwaliteit.  

Intervisie 

Leren van en met elkaar. Dat is de essentie van intervisie.
In een groep van zes á acht deelnemers, op basis van vrijwilligheid en gelijkwaardigheid.
De deelnemers brengen beurtelings actuele ervaringen in, zodat het eigen functioneren kan verbeteren. Het bevordert reflectie op eigen werk, professionaliteit en collegialiteit.